Fotky ze zahajovačky Traperů v údolí Oslavky pod Ketkovákem.