13.-15.5. 2016
příprava dřeva pro příští ročníky tavení