11 mistrů sklářů a
11 mistrů ohně
pod vedením huťmistra
Petra Červeného
na 77 hodin uvedlo v život výrobu foukaného skla ve sklářské peci
sv. Máří Magdalény

to vše pod dozorem Pepy Kadlece, který již po čtyřiadvacáté dohlížel na její bezproblémový chod

vše pak bylo bedlivě sledováno širokou veřejností