Dívčí turistický oddíl působí při farnosti sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Jako nezisková organizace získáváme dotace od města Otrokovice nebo od ATOMu. Naši členové jsou zároveň členy KČT. K naší činnosti patří schůzky, jednodenní a víkendové akce, tábory, turistické závody, vánoční a mikulášské besídky, misijní jarmark, apod. Spolupracujeme s chlapeckým oddílem TOM 1419.