Trasa 02 - foto z míst: Bílá Třemešná, Horní Brusnice, Zvíčina, Třebihošť.