Po dokončení celého díla proběhly komplexní zkoušky všech technologických celků i celé úpravny vody. Po úředním souhlasu byl zahájen zkušební provoz úpravny s dodávkou vyrobené pitné ke spotřebitelům.