Ve středu 25. prosince 2019 se konal v Lipníku nad Bečvou tradiční Živý betlém pořádaný farností sv. Jakuba a Okrašlovacím spolkem Lípa. Akci zahájili trubači Vojenských lesů a statků na náměstí T.G.M., odkud se poté shromáždění lidé přesunuli v průvodu v čele s Maleníčkem ke kostelu sv. Jakuba, kde byl připravený program.