Univerzita třetího věku VŠE v Praze
http://u3v.vse.cz