3. verze (finální) projektu Hory sv. Šebestiána od Milana Ferdiána.