Grafické výstupy z geodetického zaměření na Hoře sv. Šebestiána. Autorem je Jan Lacina.