Tvorba terénu dle naměřených výškopisných a polohopisných dat. Kombinujeme s geometrickými plány.