Ve Státním oblastním archivu v Praze jsme našli plán stanice Hora sv. Šebestiána z roku 1892.