Fotodokumentace stavby mostu přes Bezručovo údolí v Hoře sv. Šebestiána.