Výlet do vojenskohistorického muzea Arsenal a na koleno do Schweizerhausu