Výtvarný odbor ZUŠ Liptovský Hrádok, tvorba "V čase korony", ateliér žiakov Libuše Vyšnej