První den semináře Meditatio "Spiritualita pro sekularizovanou společnost", konaný na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vystoupili prof. Ivana Noble a Laurence Freeman OSB.
Fotil Martin Hundák (není-li u fotografie uvedeno jinak).