Symposia s prof. Tomášem Halíkem a prof. Charlesem Taylorem konané v refektáři sv. Tomáše na Malé Straně.
Fotil Kamil Ďurana.