Jsem ze Šluknovského výběžku a jmenuji se Irena Wenischová. Těší mě tímto způsobem (fotografováním) blíže poznávat přírodu kolem nás a přeji i dalším, aby viděli nejen tu nádheru a pestrost, ale také složitost živých organismů, která jistě svědčí o jejich původu. Případný kontakt irewen345@seznam.cz