Adventní varhanní koncert ze dne 2.12. 2017
Kostel sv. Petra a Pavla , Čáslav
Varhany: Petr Rajnoha
Zpěv: Ľubica Divulitová