5. 12. 2011 - využili jsme příležitosti podívat se do tunelu Blanka ještě před tím, než definitivně odjede stroj, bednící pole betonáže definitivního ostění. Viděli jsme strojovnu vzduchotechniky, větrací šachtu a kus tunelu, kterým budeme jezdit.

Všechno bylo doprovázeno zasvěceným slovem hlavního geodeta stavby, jenž nám před, při i po prohlídce vyprávěl o průběhu a problémech geodetických prací při výstavbě.