Silvestr 2021 - den, kdy jsme dokončili svými kroky měření celé délky Rokytky. Sice trochu na přeskáčku, ale na třikrát jsme to dali, poslední úsek jsme šli od pramenného pole (kam jsme došli od vlaku z Říčan) směrem do Královic, kde jsme začínali nový rok 2021.