Na děti z naší školky čekalo po prázdninách překvapení. Děti se seznámily s nově zrekonstruovanou a dokončenou,,Všudybýlkovou "zahradou. Všechny nové zahradí prvky hnedka musely vyzkoušet a prozkoumat.