Se stávajícími a novými dětmi a jejich rodiči jsme se sešli na zahradě mateřské školy. Bylo to hezké slunečné odpoledne.