tento rok jsme uspořádali ve školní družině pouštění draků. Na letošní drakiádě nám krásně svítilo sluníčko, i když moc nefoukalo. O to víc se však děti proběhly. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky se dětem podařilo dostat draky do oblak. Družinové drakiády se zúčastnilo 34 dětí. I letos jsme vybrali 4 kategorie, ve kterých se soustěžilo.