I v době, kdy byly uzavřené školy, žáci nezaháleli a vyrobili krásné ptačí budky, které nám nyní krášlí školu. Každý si vybral vlastní techniku a výsledek byl nádherný. Posuďte sami.