Děkujeme všem dětem a rodičům, že se zapojili a pomohli nakrmit zvířátka v ZOO Dvůr Králové. Za MŠ děti hlasovaly pro ŽELVU OBROVSKOU. Naši výstavku certifikátů jsme zaslali i do ZOO, za kterou nám upřímně poděkovali. Určitě budeme pokračovat dál.