2021 Den Země


DEN ZEMĚ jsme oslavili malým výletem za hranice okresu do lesa u Libišan. Sluníčko
s čerstvým vzduchem nás občerstvilo, les byl plný bílých kvítků sasanek. Děti si to náramně užily. Chodily po kmenu spadlého stromu, stavěly domečky z mechu,… Hlavním hřebem výletu nebyly krásně rozkvetlé sasanky, ale svačina na kládě stromu J. Byl to neobyčejně obyčejný výlet se spokojenými dětmi.