Výlet do ZOO Dvůr Králové


20. května jsme uskutečnily výlet do ZOO Dvůr Králové. Samotná cesta autobusem byla pro děti zážitkem. Po příjezdu jsme se nejdříve usadili na lavičkách a děti se posilnily svačinkou. Po svačině jsme se mohli pustit do prohlídky exotických zvířat. Počasí nám přálo tak jsme mohli pozorovat všechna zvířata ve výběhu. Výlet se opravdu vydařil, děti si na zpáteční cestě do MŠ vyprávěly, jaké zvířátko se jim nejvíce líbilo.