Ve dnech 14. – 18. 6. se uskutečnila dlouho očekávaná Škola v přírodě. Každoročně se koná na našem oblíbeném a krásném místě v Táboře J.A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Nádherné okolí tábora, lesy, stezky, rybníky jsou důvodem, proč se tam stále vracíme. Zároveň jsme si „objednali luxusní slunečné počasí“, takže jsme pobývali 15 hodin v přírodě na čerstvém vzduchu.

Žáci 1. a 2. třídy se přemístili do tábora vlakem, autobusem a asi 5 km po svých. Žáci 3.,4. a 5. ročníku jeli na kole. 20 km pro tyto sportovce byla opravdu hračka.

Tématem letošní ŠvP bylo: Cesta kolem světa za 5 dní. Putování kontinenty, seznamování se s faunou a florou každého světadílu, obyvateli, památkami a národním jídlem. Děti byly rozděleny do 6 družstev. Každý nejstarší žák měl na starosti svůj tým. Vyráběli si vlajky, společně soutěžili a luštili připravené úkoly. Nechyběl ani karneval, diskotéka a noční hra. Ve čtvrtek se na děti přijeli podívat jejich rodiče. Příjemný podvečer jsme strávili opékáním vuřtů, zpíváním s kytarou a ježděním na lodičkách. Rodiče nikdy nezapomenout přivézt nějaké dobroty.

Děkuji panu Zámečníkovi za odvoz zavazadel, panu Myslíkovi a Křížovi za doprovod na kole. Všem paním učitelkám za pěkně připravený program a nejstarším páťákům za zodpovědné vedení týmu. Za kolektiv ZŠ Praskačka Adriana Gajová