3.1.2022 Opožděná besídka


První den po vánočních prázdninách jsme si zpříjemnili odloženou vánoční besídkou. Děti si mezi sebou rozdaly spoustu krásných dárků a nezapomněl na ně ani družinový Ježíšek. Přejeme Vám krásný nový rok a pevné zdraví.