2021 Vánoční besídka


Ve čtvrtek 16.12. se na zahradě MŠ uskutečnila vánoční besídka pro rodiče, babičky a dědečky. Již od rána se děti těšily na tento velký den, kdy budou moci ukázat, co se naučily na vánoční besídku. Společně jsme ozdobili stromeček ozdobičkami od dětí a jejich rodičů, které společně vyráběli. Nechyběly básničky, písničky a taneček s vánoční a zimní tématikou. Na závěr svého vystoupení předaly děti svým rodičům dárečky, které pro ně vyrobily.