Program o vodě pod vedením T. Schwarze ze Zeleného domu v Chrudimi. Pozor! Máme novou učební pomůcku - nosorožík kapucínek.